Pirkko Vuori2

Pirkko Vuori

Ylitarkastaja Pirkko Vuori työskentelee Verohallinnossa rakennusalan harmaan talouden torjuntaan tähtäävässä hankkeessa.

 

 

Kaisa Jaatinen

Kaisa Jaatinen

HTM Kaisa Jaatinen työskentelee KPMG Oy Ab:llä tilintarkastajana.

 

 

Markku Valli

Markku Valli

KHT Markku Valli työskentelee Oy KPMG Ab:llä. 

 

 

Karkulahti Miika

Miika Karkulahti

KHT, KTM Miika Karkulahti työskentelee Oy KPMG Ab:llä. 

 

 

Puhakka Mikko

Mikko Puhakka

Varatuomari Mikko Puhakka työskentelee Intrum Justitia Oy:ssä.

 

 

Pelkonen Henri

Henri Pelkonen

OTK Henri Pelkonen työskentelee Oy KPMG AB:ssä.

 

suoniemi_teemu

Teemu Suoniemi

KHT Teemu Suoniemi työskentelee KPMG Oy Ab:ssä tilintarkastajana. Teemu Suoniemi on toiminut tilintarkastajana kymmenen vuoden ajan ja hänen erityisalansa on pk-yritysten tilintarkastus. Hän on myös toiminut tilintarkastuksen ja laskentatoimen opetustehtävissä Tampereen yliopistossa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa. Käytännön kirjanpitotehtävistä on kokemusta kertynyt niin kirjanpitäjänä kuin talouspäällikkönä.

 


elina_saarenpaa

Elina Saarenpää

KHT, KTM Elina Saarenpää työskentelee KPMG Oy Ab:ssä tilintarkastajana. Hänellä on usean vuoden kokemus lakisääteisten tilintarkastustehtävien, sisäiseen tarkastukseen liittyvien toimeksiantojen sekä erilaisten erikoistoimeksiantojen hoitamisesta eri toimialoilla toimivista yrityksistä. Toimialaosaamista hänellä on erityisesti metalli-, rakennus- ja kuljetusalan yrityksistä, projektiluonteista toimintaa harjoittavista yrityksistä sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden tarkastuksesta.

 toni_aaltonen

Toni Aaltonen

KHT, KTM Toni Aaltonen työskentelee osakkaana KPMG Oy Ab:ssä ja hänen vastuulla on  usean pörssiyhtiön sekä merkittävien perheyhtiöiden tilintarkastus. Toimialaosaamista hänellä on erityisesti telekommunikaatio-, ohjelmisto- ja kuluttajatuoteliiketoiminnoista. Hänen erityisalaansa on konsernitilinpäätökset, talousraportoinnin kehittäminen ja IFRS. Tilintarkastuskokemusta  hänellä 13 vuoden ajalta ja muista taloushallinnon vaativista tehtävistä 5 vuoden ajalta.

 ronkko_juhani

Juhani Rönkkö

KHT, ekonomi, partner Juhani Rönköllä on pitkäaikaista kokemusta sekä pk-yhtiöiden että suuryhtiöiden tilintarkastuksesta Hän toimii säännöllisesti kouluttajana erityisesti kirjanpitosäännösten alueella sekä omaa käytännön kokemusta vaikeista käyttöomaisuuskirjanpidon ongelma-alueista ja niiden heijastusvaikutuksista

 karjalainen_milla_

Milla Karjalainen

KHT, KTM, Senior Manager Milla Karjalainen on yli 10 vuoden kokemus sekä pk-yhtiöiden että suuryhtiöiden tilintarkastuksesta Hän toimii säännöllisesti kouluttajana kirjanpitosäännösten eri osa-alueista ja omaa käytännön kokemusta vaikeista käyttöomaisuuskirjanpidon ongelma-alueista

 huhtala_tatu_

Tatu Huhtala

KHT, KTM Tatu Huhtala työskentelee Seinäjoella Ernst & Young Oy:n toimipisteessä. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus tilintarkastustehtävistä. Hän on toiminut työnsä ohessa kouluttajana ja artikkelien kirjoittajana. Tatu on toiminut kouluttajana mm. pohjanmaan Kauppakamarin, yrittäjäjärjestöjen, pankkien ja Svenska Handelshögskolanin tilaisuuksissa. Koulutusaiheet ovat vaihdelleet pk-yrityskentän verotusasioista aina kirjanpidon ja osakeyhtiölain erityiskysymyksiin.

 laitinen_elina

Elina Laitinen

KHT, KTM Elina Laitinen työskentelee Kuopiossa Ernst & Young Oy:n Itä-Suomen aluejohtajana. Hänellä on lähes 20 vuoden kokemus tilintarkastustehtävistä. Hän on toiminut työnsä ohessa aktiviisesti kouluttajana ja ajankohtaisjulkaisujen kirjoittajana. Elina on toiminut kouluttajana mm. Taloushallintoliiton, Ajantiedon, KHT Median ja Kuopion kauppakamarin tilaisuuksissa. Koulutusaiheet ovat vaihdelleet pk-yrityskentän verotusasioista aina kirjanpidon ja osakeyhtiölain erityiskysymyksiin.

 tapio_kari

Tapio Kari

Työmarkkinajohtaja Tapio Kari tomii Rakennusteollisuus RT ry:ssä.

 sari_wulff

Sari Wulff

Ylitarkastaja Sari Wulff työskentelee Verohallinnossa.

 halonen_toni

Toni Halonen

KHT, KTM Toni Halonen työskentelee tilintarkastajana ja kouluttajana Ernst & Young Oy:ssä.

 nurmi_tuulia

Tuulia Nurmi

KTM Tuulia Nurmi työskentelee välillisen verotuksen asiantuntijana Deloittella. Hänellä on useamman vuoden työkokemus sekä kotimaisen ja kansainvälisen arvonlisäverotuksen että ulkomaalaispalautushakemusmenettelyn alueelta.

 martikainen_paavo

Paavo Martikainen

HM Paavo Martikainen toimii veroasiantuntijana KPMG Oy Ab:lla. Hänellä on usean vuoden monipuolinen kokemus eri toimialoilla toimivien niin kansainvälisten kuin kotimaistenkin yritysten ja konsernien vero neuvonnasta. Lisäksi Paavo luennoi säännöllisesti yritysverotukseen liittyvistä aihealueista. Ennen veroasiantuntijan uraa Paavo Martikainen on työskennellyt avustavana tilintarkastajana Joensuussa ja Helsingissä.

 anne_launis

Anne Launis

Senior Tax Manager, KTM Anne Launis työskentelee PricewaterhouseCoopers Oy:llä välittömän verotuksen asiantuntijana Tampereen toimistossa.

 perttu_ervasti

Perttu Ervasti

Senior Tax Manager, OTK Perttu Ervasti työskentelee PricewaterhouseCoopers Oy:llä välittömän verotuksen asiantuntijana Oulun toimistossa.

 kari_hynninen

Kari Hynninen

Senior Tax Manager, OTK Kari Hynnisellä on yli 30 vuoden kokemus välittömästä verotuksesta. Hän on erikoistunut muun muassa kiinteistöjen omistamiseen ja hallintaan liittyviin verokysymyksiin. Hän on työskennellyt PricewaterhouseCoopers Oy:llä vuodesta 1988 lähtien Helsingin toimistossa.

 puustinen_tarmo

Tarmo Puustinen

Veroasiantuntija VN Tarmo Puustinen toimii Deloitte & Touche Oy:ssä yritys- ja osakasverotuksen asiantuntijana. Deloittella Tarmo on työskennellyt monipuolisissa yritysverotuksen tehtävissä, mm. lukuisissa yrityksen ja sen osakkaiden verosuunnitteluun sekä yritysjärjestelyihin liittyvissä toimeksiannoissa. Tarmo on toiminut säännöllisesti myös kouluttajana mm. kiinteistöyhtiöiden verotukseen ja yritysjärjestelyihin liittyvissä koulutuksissa. Ennen siirtymistään Deloittelle vuonna 2007 Tarmo toimi yli 10 vuoden ajan Verohallinnossa veroasiantuntijana vastaten mm. yritysjärjestelyihin ja sukupolvenvaihdoksiin liittyvien ennakkotietopäätösten antamisesta.vahapassi_riina

Riina Vähäpassi

KHT Riina Vähäpassi toimii tilintarkastajana KPMG Oy Ab:llä. Hän on valmistunut Åbo Akademista 1999 ja aloitti KPMG:llä 2000. Riinalla on tilintarkastustehtäviä sekä suurissa että pienissä toimeksiannoissa useilla eri toimialoilla sekä omistajajohtoisissa että ulkomaisten yhtiöiden tytäryhtiöissä. Hänellä on kokemusta myös yhdistysten sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden tarkastuksesta. Lisäksi hän on osallistunut sisäisen tarkastuksen toimeksiantoihin julkishallinnossa. Hän toimii myös aktiivisena kouluttajana KPMG:llä.


kaariainen_antti

Antti Kääriäinen

KHT, JHTT, KTM Antti Kääriäinen toimii tilintarkastajana KPMG Oy Ab:llä. Hänellä on laaja 17 vuoden kokemus lukuisista eri toimialojen yrityksistä. Antti Kääriäisen asiakaskuntaan kuuluu PK-yrityksiä, noteerattuja yhtiöitä, yhdistyksiä ja säätiötä sekä rahoituslaitoksia. Antti Kääriäinen luennoi säännöllisesti eri tilaisuuksissa mm. tilintarkastuksesta, tilinpäätössuunnittelusta, verotuksesta ja konsernitilinpäätöksestä. Hän on osallistunut teosten 'PK-yrityksen verotus' ja 'Yrittäjästä toimitusjohtajaksi' kirjoittamiseen.


koila_turo

Turo Koila

KHT, KTM, OTK Turo Koila on työskennellyt KPMG Oy Ab:ssä tilintarkastajana ja veroasiantuntijana vuodesta 2005 lähtien. Hän vastaa KPMG:n perhe- ja kasvuyritysten tilintarkastuspalveluista Uusimaalla. Turo Koilalla on laaja kokemus eri toimialojen ja yhteisöjen tarkastuksesta sekä taloushallinnon kehittämisestä, yrittäjien ja yritysten verosuunnittelusta sekä lakiasioista. Työnsä ohella hän on osallistunut aktiivisesti koulutustehtäviin.rty_piia

Piia Räty

Varatuomari Piia Räty on toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n arvonlisäveroasiantuntijana vuodesta 2005 lähtien. Sitä ennen hän toimi verohallinnon palveluksessa erilaisissa verotustehtävissä, joista viimeisimpänä Konserniverokeskuksen arvonlisäveroasiantuntijatehtävissä. Hänellä on laaja kokemus erilaisista toimeksiannoista kotimaan ja ulkomaan arvonlisäveroasioissa sekä pitkäaikainen kokemus luennoinnista. Hän on perehtynyt erityisesti kansainvälisiin tavara- ja palvekaupan arvonlisäverokysymyksiin.

malkki_jukka

Jukka Malkki

KHT, JHTT, KTM Jukka Malkki toimii tilintarkastajana KPMG Oy Ab:ssa. Jukalla on monipuolinen kokemus sekä yksityisen että julkisen sektorin tilintarkastuksista ja taloushallinnon neuvonnasta. Työtehtäviensä ohella Jukka on pitänyt asiakkaille ja muille sidosryhmille luentoja mm. kirjanpito-, yhdistys- ja osakeyhtiölakiin liittyen.


 

juha_vaarala

Juha Väärälä

KHT, KTM Juha Väärälä toimii avustavana tilintarkastajana KPMG Oy Ab:llä.  Juhalla on usean vuoden kokemus julkisten osakeyhtiöiden sekä pienten- ja keskisuurten yritysten tilintarkastuksista sekä taloushallinnon neuvonnasta.  Lisäksi Juha luennoi säännöllisesti tilintarkastukseen sekä sisäiseen tarkastukseen liittyvistä aihealueista.

keskinen_pertti

Pertti Keskinen

KHT, KTM Pertti Keskinen toimii tilintarkastajana KPMG Oy Ab:llä. Hänellä on monipuolinen ja laaja kokemus eri yhteisömuotojen ja erikokoisten yhteisöjen ja säätiöiden tilin­tarkastuksesta ja erityistoimeksiannoista mm. arvonmääritysten, yritysjärjestelyiden ja yrityssaneerausten osa-aluella. Pertillä on kokemusta myös operatiivisesta yritys­hal­lin­nosta sekä tilintarkastusalan koulutuksesta. Keskeisiä osaamisalueita ovat myös vakuutusyhtiöiden kirjanpito- ja tilinpäätösasiat sekä IAS/IFRS-laskentakäytännön tarkastuksiin liittyvät osa-alueet.


taskinen_esko

Esko Taskinen

KHT, TTM Esko Taskinen toimii tilintarkastajana KPMG Oy Ab:llä. Eskolla on 30 vuoden monipuolinen kokemus eri toimialojen yritysten tilintarkastuksista ja taloushallinnon neuvonnasta.jussi_pohjaranta

Jussi Pohjaranta

KTM Jussi Pohjaranta toimii avustavana tilintarkastajana KPMG Oy Ab:llä. Jussilla on kokemusta pääasiassa pk-sektorin yritysten tilintarkastuksesta sekä avustustilitysten ja muiden vastaavien hankkeiden tarkastamisesta.


jari_kangasmaki

Jari Kangasmäki

Pk-liikkeenjohdon asiantuntija, KLT Jari Kangasmäki toimii laskentatoimen tarkastus- ja asiantuntijatehtävissä KPMG Oy Ab:llä. Ennen KPMG:lle tuloa Jari Kangasmäki on työskennellyt taloushallinnon palvelukeskuksessa ja tilitoimistoissa asiakasraportoinnista ja asiakkaiden konserniraportoinnista vastaavana kontrollerina ja kirjanpitäjänä.mia_svensk

Mia Svensk

KHT, KTM Mia Svensk toimii tilintarkastajana KPMG Oy Ab:llä. Hänellä on usean vuoden kokemus lakisääteisten tilintarkastustehtävien, sisäiseen tarkastukseen liittyvien toimeksiantojen sekä erilaisten erikoistoimeksiantojen hoitamisesta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Ennen KPMG:lle tuloa Mia Svensk on työskennellyt kaksi lukuvuotta opettajana Etelä-Karjalan Ammattioppilaitoksessa ja Etelä-Karjalan Ammattikorkeakoulussa liiketalouden yksikössä.


sillanpaa_mikko

Mikko Sillanpää

KHT, KTM Mikko Sillanpää toimii tilintarkastajana KPMG Oy Ab:llä. Hän on luennoinut mm. rakennusliiketoiminnasta sekä tilintarkastuksesta. Mikko Sillanpäällä on usean vuoden kokemus eri toimialojen suurten ja keskikokoisten konsernien ja niiden yksiköiden sekä pienempien osakeyhtiöiden erilaisista tilintarkastustehtävistä. Ennen KPMG:lle tuloa Mikko on toiminut myös verotarkastajana Uudenmaan lääninverovirastossa.


grasten_johanna

Johanna Gråsten

KHT, KTM Johanna Gråsten toimii tilintarkastajana KPMG Oy Ab:llä. Johannalla on 20 vuoden monipuolinen kokemus eri toimialojen, kansainvälisten ja kotimaisten yritysten ja konsernien tilintarkastuksista ja taloushallinnon neuvonnasta.matti_lindholm

Matti Lindholm

KTM Matti Lindholm on työskennellyt KPMG:n Turun toimistossa alv-asiantuntijana vuodesta 2008 alkaen. Tätä ennen hän on työskenteli usean vuoden ajan arvonlisäverotukseen erikoistuneena verotarkastajana Lounais-Suomen verovirastossa. Matilla on monipuolista kokemusta alv-kouluttajana erilaisissa KPMG:n omissa tilaisuuksissa, asiakkaiden järjestämissä koulutustilaisuuksissa ja asiakkaille räätälöidyissä koulutuksissa. Matti on kouluttanut niin yrityksiä, yleishyödyllisiä yhteisöjä kuin esim. kuntiakin.Vuonna 2008 voimaan astuneet kiinteistöinvestointien arvonlisäverotusta koskevat muutokset sekä äskettäin rakennusalalle käyttöön otettu käännetty arvonlisäverovelvollisuus ovat olleet usein toistuvia teemoja näissä koulutuksissa. Työkokemuksensa myötä Matille on muodostunut laaja osaaminen ja käytännönläheinen ote kiinteistöalan arvonlisäveroasioissa.

Kirsi Auranen

Kirsti Auranen

Varatuomari Kirsti Auranen toiminut veroasiantuntijana Veronmaksajien Keskusliitossa ja vuoden 1996 lopusta Ernst & Young Oy:ssä. Kirsti Auranen on kirjoittanut arvolisäverotuksesta useita artikkeleita ja kirjoja, mm. Kauppakaaren julkaiseman Arvonlisävero-oppaan, sekä toimii luennoitsijana arvonlisäverotusta koskevissa asioissa.


barck_merja

Merja Barck

OTK Merja Barck on työskennellyt arvonlisäveroasiantuntijana Deloitte & Touche Oy:ssä vuodesta 2004. Hän hoitaa erilaisia kotimaisiin ja kansainvälisiin kysymyksiin liittyviä arvonlisäverotoimeksiantoja. Aiemmin hän on toiminut Uudenmaan veroviraston Yritysverotoimistossa mm. arvonlisäveron palautushakemusten käsittelijänä. Merja luennoi säännöllisesti arvonlisäverotuksen eri aihealueista koulutustilaisuuksissa.


Johanna Grönroos

Johanna Grönroos

KHT, KTM Johanna Grönroos toimii IFRS-asiantuntijana Ernst & Young Oy:ssä. Aiemmin hän on toiminut IFRS-asiantuntijana Kesko Oyj:llä keskittyen koko konsernin IFRS-kysymyksiin. Johanna on toiminut luennoitsijana useissa taloushallinnon koulutustilaisuuksissa aihealueinaan mm. rahoitusinstrumentit, konsernitilinpäätös ja pysyvien vastaavien kirjauskäytännöt. Johanna Grönroos on toiminut lisäksi sihteerinä Kirjanpitolautakunnan toimikunnassa, joka päivitti yleisohjeen Suunnitelman mukaisten poistojen laskennasta syksyllä 2007.


haataja_teemu

Teemu Haataja

Teemu Haataja toimii Ernst & Youngilla rakennusalaan erikoistuneena tilintarkastajana sekä IFRS -asiantuntijana.